Loading

Arş.Gör.

Mustafa ÖZSAĞIR

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İletişim

ozsagir@sakarya.edu.tr

0264 295 5787

2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Kurban Öntürk, Ertal Bol, Mustafa Özsagir, Aşkın Özocak - Shear Strength of Unsaturated Fine Grained Soils (in Turkish: Doygun Olmayan İnce Taneli Zeminlerin Kayma Direnci) - 2015
2 Özsağır, M., Bol, E., Sert, S., Öntürk, K. - Dynamic Properties of Fine Grained Soils (in Turkish: İnce Daneli Zeminlerin Dinamik Özellikleri) - 2015
3 Ertan Bol, Kurban Onturk ,Mustafa Ozsagir - Katı Atıkların Kontrolü ve Çevresel Etkileri - 2014
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Ertan BOL, Mustafa ÖZSAĞIR, Sedat SERT, Aşkın ÖZOCAK - SİLTLİ ZEMİNLERİN DİNAMİK ÖZELLİKLERİ - 2015